خانه اعیانی کیش

خانه اعیانی کیش یکی دیگر از جاذبه های گردشگری  کیش است که اسم زیادی از آن برده نمی شود. این خانه یادآور خانه های چند خانواری و باستانی است که در گذشته بیشتر در یزد و کاشان بازدید شده است. باتوجه با آثار به جا مانده مانند کاشی کاری می توان نام برد که مربوط به دوره ایلخانیان است. مسافران تور کیش می توانند از خانه عیانی کیش بازدید کنند.